“Editorial” (2023) World Health Journal, 4(1), p. 01. doi:10.47422/whj.v4i1.31.