“Editorial”. World Health Journal, vol. 4, no. 1, Feb. 2023, p. 01, https://doi.org/10.47422/whj.v4i1.31.