(1)
Editorial. whj 2020, 1 (2), 01. https://doi.org/10.47422/whj.v1i2.1.