“Editorial” (2020) World Health Journal, 1(2), p. 01. doi:10.47422/whj.v1i2.1.