“Editorial” (2023) World Health Journal, 4(2), p. 01. doi:10.47422/whj.v4i2.37.