[1]
“Editorial”, whj, vol. 1, no. 2, p. 01, Jul. 2020, doi: 10.47422/whj.v1i2.1.