[1]
“Editorial”, whj, vol. 4, no. 2, p. 01, Jul. 2023, doi: 10.47422/whj.v4i2.37.