“Editorial”. World Health Journal, vol. 1, no. 2, July 2020, p. 01, https://doi.org/10.47422/whj.v1i2.1.